banerTransmisja online
V Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów

"V Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów – rozwój gospodarczy  i promocja Województwa Śląskiego poprzez  branżę lotniczą i  dronową",  to już kolejne spotkanie o tematyce lotniczej, nawiązujące do organizowanych wcześniej przez Śląski Klaster Lotniczy konferencji klastrowych, poświęconych bezzałogowym statkom powietrznym. Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Pierwsza konferencja, organizowana przez Śląski Klaster Lotniczy, odbyła się 26-27.11.2019r. w Hotelu na Błoniach w Bielsku – Białej. Miała ona na celu wzmocnienie współpracy między partnerami regionu V4, działającymi w przemyśle lotniczym.

Kolejne dwie edycje odbyły się 26.11.2020 oraz 08.10.2021 w Chorzowie na Stadionie Śląskim (jedna z nich z uwagi na pandemię organizowana była wyłącznie online, druga w formie hybrydowej). Obie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas ubiegłorocznej konferencji, poza spotkaniami i panelami ekspertów, odbyły się również pokazy dronów w hali widowiskowo-sportowej Arena - Gliwice, które transmitowane były na żywo.

Tegoroczna konferencja, która odbywać się będzie w Bielsku-Białej , ma na celu nawiązanie i zacieśnienie współpracy, pomiędzy przedstawicielami firm oraz podmiotów, działających w jednej z najbardziej innowacyjnych gałęzi światowej gospodarki, branży lotniczej i dronowej. Zwłaszcza, że Śląsk, w porównaniu z innymi regionami kraju, ma długą i znaczącą tradycję oraz liczne osiągnięcia, związane z przemysłem lotniczym.

Spotkanie to będzie również okazją, do zaprezentowania polskich doświadczeń branży lotniczej, stanowiących efekt współpracy środowiska przedsiębiorców, polskiej nauki oraz wsparcia otrzymywanego ze strony administracji publicznej, zarówno samorządu lokalnego, jak też administracji centralnej i instytucji wspierających biznes i naukę.

Agenda

Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów

24 Listopada 2022r.

Miejsce: Bielsko-Biała

9.30 – 10.00

Otwarcie konferencji

Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego i Związku Pracodawców Klastry Polskie

10:00 – 10:50

PANEL I

Lotniska regionalne - znaczenie dla Województwa Śląskiego

Zaproszeni do dyskusji:

Stanisław Wojtera, Prezes Polskie Porty Lotnicze S.A.

Bogdan Traczyk, Prezes, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.

Bogusław Holeksa, Prokurent, BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Sp.z o.o.

Moderator:

Piotr Kowalski, Wiceprezes, Śląski Klaster Lotniczy

10:50 – 11:00

PRZERWA KAWOWA I NETWORKING

11:00 – 11:25

Wystąpienie gościa specjalnego

Arnaud Rimokh – Aerospace Valley

11:25 – 11:50

Wystąpienie

„Siła współpracy w projektach B+R”

Dorota Chlebosz, Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i akwizycji projektowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

11:50 – 12:00

PRZERWA KAWOWA I NETWORKING

12:00 – 12:50

PANEL II

Śląsk Zagłębiem dronowym? Szanse rozwoju lotnictwa i przemysłu dronowego, jako jednej z regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Zaproszeni do dyskusji:

Szymon Kupaj, Prezes Farada Sp. z o.o.

Marcin Szender, Prezes MSP InnTech

Remigiusz Wilk, Dyrektor do spraw Komunikacji Grupy WB - Flytronic

Marcin Dziekański, Pełnomocnik GZM ds. technologii bezzałogowych, Kierownik Projektu "Drony Nad Metropolią"

Moderator:

Prof. Dr hab. Wojciech Moczulski, Politechnika Śląska

11:50 – 12:00

PRZERWA KAWOWA I NETWORKING

13:00 – 13:50

PANEL III

Branżowe Centrum Umiejętności w obszarze: eksploatacja portów i terminali lotniczych.

Zaproszeni do dyskusji:

Jacek Kwiatkowski, Prezes Zarządu ZDZ w Katowicach/Lider projektu

dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ, Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, Politechnika Śląska/partner

Jarosław Bulanda, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający, Śląskie Klaster Lotniczy/partner branżowy

Moderator:

Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego i Związku Pracodawców Klastry Polskie

14:00 – 14:30

PRZERWA OBIADOWA I KAWOWA

14:30 – 14:50

Wystąpienie

Rozwój technologii Bezzałogowych Statków Powietrznych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

ppłk dr. inż Łukasz Kiszkowiak, Wojskowa Akademia Techniczna

14:50 – 15:40

PANEL IV

Lotnictwo i szybownictwo na Śląsku - wyzwania i możliwości rozwoju dla branży.

Zaproszeni do dyskusji:

Henryk Mynarski, Właściciel Zakład Szybowcowy "Jeżów" Henryk Mynarski

Sebastian Drąd, Właściciel Skymedia Sp. z o.o.

Zbigniew Paweł Weksej, Prezes Aeroklub Bielsko-Biała

Moderator:

Łukasz Komendera, Śląski Klaster Lotniczy

15:45

Zakończenie wydarzenia

Patronat honorowy:

Partnerzy

Patronat medialny: